Gajanan Maharaj Aarti | श्री गजानन महाराज आरती

Gajanan Maharaj Aarti | श्री गजानन महाराज आरती
Gajanan Maharaj Aarti | श्री गजानन महाराज आरती

Gajanan Maharaj Aarti | श्री गजानन महाराज आरती गजानन महाराज आरती lyrics गजानन महाराज आरती PDF गजानन महाराज आरती फोटो गजानन महाराज भजन गजानन महाराज आरती मराठी गजानन महाराज ची बावन्नी

gajanan maharaj aarti in marathi

जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया।

अवतरलासी भूवर जड मुढ ताराया॥

जयदेव जयदेव

निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी।

स्थिरचर व्यापून उरलें जे या जगताशी॥

तें तूं तत्त्व खरोखर निःसंशय अससी।

लीलामात्रें धरिलें मानव देहासी॥

जयदेव जयदेव

होऊं न देशी त्याची जाणिव तूं कवणा।

करूनी गणि गण गणांत बोते या भजना॥

धाता हरिहर (नरहरी) गुरुवर तूंचि सुखसदना।

जिकडें पहावे तिकडे तूं दिससी नयना॥

जयदेव जयदेव

लीला अनंत केल्या बंकट सदनास।

पेटविलें त्या अग्नीवाचूनी चिलमेस॥

क्षणांत आणिलें जीवन निर्जल वापीस।

केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश॥

जयदेव जयदेव

व्याधी वारून केलें कैकां संपन्न।

करविले भक्तालागी विठ्ठल दर्शन॥

भवसिंधू हा तरण्या नौका तव चरण।

स्वामी दासगणूचे मान्य करा कवन॥

जयदेव जयदेव

जय जय सतचित-स्वरूपा स्वामी गणराया।

अवतरलासी भूवर जड मुढ ताराया॥

जयदेव जयदेव

Jai Jai Satchitswaroopa Swami Ganraya
Avatarlasi Bhuvar Jad Mudh Taraya
Jai Dev Jai Dev

Nirgun Brahma Sanaatan Avyaya Avinashi
Sthirchar Vyaapun Urle Je Ya Jagataasi
Te Tu Tatva Kharokhar Ni-sanshaya Asasi
Leela-matre Dharile Manavdehasi
Jai Dev Jai Dev

Hou Na Deshi Tyachi Janiv Tu Kavnaa
Karuni ‘Gani Gan Ganat Bote’ Ya Bhajnaa
Dhata Harihar Guruvar Tuchi Sukh-sadanaa
Jikde Pahave Tikde Tu Disasi Nayana
Jai Dev Jai Dev

Leela Anant Kelya Bankat Sadanaas
Petavile Tyaa Agnivachuni Chilmes
Kshanaat Aaniley Jeevan Nirjal Vaapis
Kela Brahmagirichya Garvacha Naash
Jai Dev Jai Dev

Vyadhi Vaarun Kele Kaika Sampann
Karvile Bhaktalagi Vitthal Darshan
Bhavsindhu Ha Taranya Nauka Tav Charn
Swami Dasganuche Maanya Karaa Kavan
Jai Dev Jai Dev

Jai Jai Satchitswaroopa Swami Ganraya
Avatarlasi Bhuvar Jad Mudh Taraya
Jai Dev Jai Dev

Gajanan Maharaj Aarti Lyrics

https://youtu.be/O7NkT4hM8xQ

Leave a Comment